Overeenstemming over oplossing financieel tekort restauratie Paleis Soestdijk

We zijn content te kunnen melden dat we overeenstemming hebben bereikt met de Gemeente Baarn, de Provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf over een oplossing voor het tekort dat nodig is om de restauratie van het paleis te kunnen financieren. Een tekort dat was ontstaan door provinciale regelgeving en een motie van de Gemeenteraad van Baarn, waardoor ons initiële plan om 6.1 hectare op en rond het Marechausseeterrein te bebouwen met woningen, niet meer mogelijk bleek.

We sluiten hiermee een intensief proces af en kunnen nu verder met het voorontwerp bestemmingsplan. Onder de professionele leiding van dhr. Wouter de Jong hebben we de afgelopen maanden met partijen op constructieve wijze gewerkt aan een oplossing. Wij hebben hieraan een belangrijke en substantiële bijdrage geleverd en zijn, gezamenlijk met betrokken overheden, gekomen tot een complete oplossing; een oplossing die recht doet aan de natuurwaarden van het landgoed, de motie van de Gemeenteraad, de zorgen van klankbordgroepen en omwonenden, én ons plan voor landgoed Paleis Soestdijk. We gaan nu dus vol vertrouwen verder met de realisatie van onze ambitie; Paleis Soestdijk restaureren en verduurzamen voor de komende decennia en er een plek van maken van en voor alle Nederlanders.

Bekijk hier het gezamenlijke persbericht.

 

Scroll naar boven