Organisatie

Sinds december 2017 is MeyerBergman Erfgoed Groep de trotse eigenaar van Paleis Soestdijk. MeyerBergman Erfgoed Groep werkt aan integrale herbestemmingsopgaven van erfgoed, zodat deze bijzondere erfenis doorgegeven wordt aan volgende generaties. Erfgoed is immers niet zomaar iets. Het vormt het hart van vele persoonlijke verhalen en maakt deel uit van onze identiteit en ons collectieve geheugen.

De Groep bestaat heeft verschillende specialismes en werkvelden, alle gericht op behoud en herbestemming van erfgoed: : Conceptontwikkeling & Programmering, Advies & Ontwerp en Exploitatie & Beheer. Deze disciplines werken autonoom, in samenwerking met elkaar en/of met externe partijen. Afhankelijk van de opgave en altijd met als uitgangspunt: een duurzaam resultaat.

Visie en verbeeldingskracht

MeyerBergman Erfgoed Groep combineert een toekomstgerichte visie met historisch, cultureel en maatschappelijk besef. Het doel is nieuw leven geven aan monumenten. Daarbij is een optimale samenhang tussen gebouwen, mensen en programmering leidend. We restaureren, herontwikkelen en voegen waar nodig nieuwe elementen toe. Verduurzaming in alle mogelijke opzichten is de kern van elke transformatie waarbij gewerkt wordt vanuit een stapsgewijze, behoedzame herbestemming en een realistische en duurzame propositie. Meer informatie is te vinden op: www.mbegroep.nl.

Team Paleis Soestdijk

Dagelijks werkt een enthousiast team aan de herontwikkeling van Soestdijk. Het team van Paleis Soestdijk staat onder leiding van:
Jaap Uijlenbroek – Directeur Exploitatie Paleis Soestdijk BV.

Scroll naar boven