Informatiebijeenkomst zaterdag 27 juni

Het plan voor de toekomst van Paleis Soestdijk krijgt steeds meer vorm. Onlangs hebben wij onze visie op de restauratie van het landgoed gepresenteerd en op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming voor bij de Gemeenteraad van Baarn. Wij hopen op een positieve besluitvorming medio juli, zodat wij verder kunnen met de realisatie van ons plan.

Graag willen wij u informeren over de actuele stand van zaken en iedereen de gelegenheid geven met ons in gesprek te gaan. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een informatiebijeenkomst op zaterdag 27 juni a.s. in de Oranjerie van landgoed Paleis Soestdijk.

I.v.m. de RIVM maatregelen kunnen wij slechts een beperkt aantal gasten tegelijk ontvangen. De eerste bijeenkomst begint om 10.30 uur en afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij het programma herhalen die dag. De ontvangst duurt maximaal een uur en de corona maatregelen dwingen ons om deze tijdsplanning stipt na te leven.

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 juni per e-mail: info@paleissoestdijk.nl. Daarna zullen wij z.s.m. een indeling maken en u informeren over het tijdstip waarop wij u kunnen ontvangen.

Indien u geïnteresseerd bent in onze visie op de restauratie, dan kunt u op de website het magazine: ‘Een iconisch monument in transitie’ bekijken met daarin een groot aantal artikelen en interviews met betrokken experts.

Scroll naar boven