Ruimtelijke invulling

In juli behandelt de Baarnse gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. Een belangrijk moment in de realisatie van ons plan om het landgoed met het paleis en alle overige gebouwen te restaureren en een nieuwe bestemming te geven zodat deze erfgoedparel behouden blijft voor de toekomst. De vergaderingen op 1, 2, 8 en 15 juli zijn om 20 uur live te volgen via de website van de gemeente Baarn en via RTV Baarn.

Bekijk de video met de belangrijkste thema’s uit het plan.

 

Een iconisch monument in transitie’

Het uitgangspunt voor de nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk is om het landgoed in samenhang te ontwikkelen, zodanig dat het unieke karakter van het ensemble onaangetast blijft. De iconische kwaliteit en de bijzondere schoonheid van Landgoed Paleis Soestdijk wordt zo in ere hersteld en voor de toekomst behouden en programmatisch wordt een nieuwe laag toegevoegd.

Paleis Soestdijk staat bij velen bekend als de woning van koningin Juliana en prins Bernhard. Maar dat is slechts één hoofdstuk in de rijke historie van het landgoed en haar monumentale gebouwen. In de uitgave: ‘Een iconisch monument in transitie’ wordt de historie, herbestemming en onze visie op de restauratie en renovatie van landgoed Paleis Soestdijk beschreven: met aandacht voor de historie, i.s.m. met experts, duurzaam en met oog voor de omgeving.

[brochure]

Park en Parade

De restauratie en renovatie hebben niet alleen betrekking op het paleis. Binnen het Made by Holland concept is het hele landgoed opgedeeld in drie met elkaar verbonden delen, te weten: Park, Paleis en Parade. De laatste is de bebouwing aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg. Zowel bebouwing als de natuur van alle drie de onderdelen zijn toe aan een grondige renovatie om ze weer toekomstbestendig te maken.

De elementen zoals hieronder op de kaart aangegeven, dragen bij aan een duurzame toekomst voor Landgoed Paleis Soestdijk en bieden plaats aan alle functies van het Made by Holland concept.

Landgoed Paleis Soestdijk, in cijfers:

Het landgoed omvat in totaal 170 hectare grond waarvan:

  • 145 hectare park & bos
  • 25 hectare paleistuin
  • 3 hectare Marechaussee terrein

Totaal 32 monumenten waaronder o.m.:

  • De Paleistuin
  • De Gedenknaald
  • Vijver met beeldengroep
  • En 23 monumentale gebouwen

In totaal staan er 23 monumentale gebouwen (16.000 m²) op het landgoed. Het paleis alleen al heeft ca 170 kamers en een omvang van 9.000 m². Het totaal aantal vierkante meters bebouwing dat nu op het landgoed staat is 27.000 m².

Scroll naar boven