Gemeenteraad stemt in met voorontwerp bestemmingsplan

Belangrijke stap voorwaarts in realisatie nieuwe invulling Paleis Soestdijk

Baarn, 15 juli 2020 – Vanavond heeft de Gemeenteraad van Baarn met ruime meerderheid, het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk aangenomen. Het resultaat daarvan is dat er verder gewerkt kan worden aan de uitwerking van de herbestemmingsplannen voor het landgoed. Specifieke aandacht zal worden besteed aan de thema’s natuur, bereikbaarheid per OV en verkeersafwikkeling en parkeren tijdens evenementen zoals verwoord in de amendementen en moties van de Gemeenteraad. De Gemeente gaat nu, i.s.m. eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep, het huidige plan verder uitwerken tot een ontwerp bestemmingsplan. 

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk; ‘We zijn blij dat, na een aantal roerige weken, de Gemeenteraad tot dit besluit gekomen is. Ik wil vooral mijn dank en bewondering uitspreken voor de wijze waarop de Gemeenteraad de afgelopen periode zo grondig te werk is gegaan en zo zorgvuldig heeft gehandeld. Paleis Soestdijk is behalve een zeer grootschalig en complex project ook een project waar veel en uiteenlopende belangen samenkomen. Ruim duizend pagina’s met onderzoeken, analyses en plannen zijn bestudeerd. En belangen zijn gewogen tussen bijvoorbeeld enerzijds behoud van het erfgoed en anderzijds het belang van natuur. Wij zijn van mening dat wij deze en andere afwegingen, uiterst zorgvuldig hebben gemaakt en zijn dan ook blij dat de meeste Gemeenteraadsleden ons standpunt met dit besluit onderstrepen.

We hebben de afgelopen weken opnieuw gezien dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij dit iconische paleis en landgoed. Dat is voor ons als eigenaar bijzonder en spannend tegelijkertijd. Ook in de toekomst zullen wij actief contact blijven onderhouden met betrokkenen. Paleis Soestdijk staat er over 100 jaar nog en zo kijken wij ook naar de relatie met onze omgeving hier in Baarn en Soest. Ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk tot een geweldig resultaat zullen komen waarmee we een duurzame toekomst voor Paleis Soestdijk veiligstellen.”

Het afgelopen jaar is er door een groot aantal organisaties en personen een bijdrage geleverd aan het bereiken van deze volgende stap in de realisatie van de herbestemming van Landgoed Paleis Soestdijk. Behalve de Gemeente Baarn hebben ook klankbordgroepen, de Provincie en de Gemeente Soest hieraan meegewerkt. Ook in de volgende fase, de periode waarin gewerkt gaat worden aan het ontwerp bestemmingsplan, zullen deze organisaties betrokken blijven. Naar verwachting zal in januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan opnieuw worden voorgelegd aan de Gemeenteraad van Baarn.

Meer informatie over het Raadsbesluit en de te volgen procedure is te vinden op de website van de gemeente Baarn en in het persbericht zoals de gemeente dat heeft verstuurd.

Inhoudelijk programma Paleis Soestdijk
Sinds december 2017 is Paleis Soestdijk in eigendom van MeyerBergman Erfgoed Groep. Het landgoed wordt de komende jaren gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming als onafhankelijk podium voor de kroonjuwelen van de Nederlandse maak-en kennisindustrie; het paleis wordt de landingsplek voor innovatief en ondernemend Nederland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. De thema’s waarmee wij als Nederlanders wereldwijd grote impact hebben krijgen hier specifiek aandacht: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid.

Voor een video over het inhoudelijke programma van de toekomst van Paleis Soestdijk I Made by Holland, klik hier. Voor een video over de belangrijkste thema’s van de restauratie en herontwikkeling van het landgoed, klik hier.

 

 

Scroll naar boven