Zieke bomen door plaag in bos Paleis Soestdijk 

De zieke bomen worden geruimd om de verspreiding te voorkomen

Op landgoed Paleis Soestdijk worden zo’n 500 dode en zieke fijnsparren en lariksen geruimd. De bomen zijn aangetast door schimmels en insecten zoals de “letterzetter”. Ook een aantal zilversparren is aangetast. De actie is nodig om de plaag af te remmen. De meeste zieke bomen zijn te vinden zijn op het noordelijke, hoger en droger gelegen deel van het landgoed. Nabij de Praamgracht, op de nattere gronden zijn de meeste bomen fit. 

In heel West-Europa hebben de boomsoorten fijnspar en lariks last van sterfte. Deze soorten zijn vaak in het verleden op plekken geplant waar ze eigenlijk niet goed kunnen groeien (te nat of juist te droog, te warm). De droge lentes en zomers van de afgelopen jaren eisen nu hun tol. 

Om de bossen en het hout van de omliggende terreineigenaren èn op het eigen landgoed te beschermen en de plaag in regionaal opzicht af te remmen, is het vellen van de zieke bomen op het Landgoed nodig. Bij te grote plaagdruk kunnen namelijk ook andere naaldboomsoorten dan spar en lariks worden aangetast. Deze aanpak is de afgelopen jaren al door vele terreineigenaren in Nederland toegepast, naar advies van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (vm. Bosschap). 

Bosbehoud en versterking

Landgoed Paleis Soestdijk beheert ruim 160 hectare tuin, bos en natuur. Bosbehoud, verdere versterking en ontwikkeling van de historische kaders en natuurwaarden op het landgoed is een belangrijke doelstellingen van Paleis Soestdijk. In de toekomst wil het landgoed meer inheemse en klimaatadaptieve boomsoorten herbergen, met behoud van het historische karakter, biodiversiteit, ecologische ontwikkeling en de waarde van hout. Hergroei op de nu gekapte locaties zal daarop gericht zijn. 

Landgoed Paleis Soestdijk is voornemens, het vellen en afvoeren voor 15 maart af te ronden. Een deel van het vrijkomende hout zal worden hergebruikt voor eigen projecten en producties. Zo zullen ze in de sociale werkplaats van Amerpoort er vogelhuisjes van maken die ook te koop zijn in het informatiecentrum van het paleis op de Parade. Ook heeft het landgoed regelmatig hout nodig voor timmerwerk t.b.v. gebouwonderhoud. Het overige hout zal als rondhout worden verkocht voor duurzame verwerking. 

De werkzaamheden vinden plaats in voor publiek afgesloten bos. Bij vragen kan men contact opnemen met het beheer via 035 541 28 41 of info@paleissoestdijk.nl

Scroll naar boven