Vijftig minderjarige vluchtelingen komen aan op voormalige marechausseekazerne Soestdijk

College B&W gemeente Baarn stemt in met tijdelijke ontheffing bestemmingsplan marechausseeterrein 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben op 26 juni jl. overeenstemming bereikt over de opvang van vijftig Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) in de voormalige marechausseekazerne op het landgoed van Paleis Soestdijk voor de duur van een jaar.

Op 13 juli nemen vijftig AMV-ers hun intrek in de voormalige marechausseekazerne op het landgoed van Paleis Soestdijk. De AMV-ers verbleven tot voor kort in de noodopvang in een Van der Valk hotel in Leusden. De begeleiders van de jongeren komen mee naar de nieuwe opvanglocatie. Ze worden gehuisvest in de logiesgebouwen op het terrein. Voor activiteiten maken ze ook gebruik van het hoofdgebouw.

De logiesgebouwen, het hoofdgebouw, de sporthal en de ruimte op het terrein zijn geschikt voor langdurig gebruik. Er is een enorm tekort aan opvanglocaties in Nederland en als eigenaar van landgoed Paleis Soestdijk willen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem.

Scroll naar boven