Uitvinders van de Nederlandse Orde van Uitvinders werken aan een duurzaam Nederland op 12 april 2019

Baarn, 6 maart – De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) organiseert op 12 april de NOVU Duurzaamheidsdag op De Parade van Paleis Soestdijk. Tijdens deze dag gaan zo’n 100 uitvinders, wetenschappers en productontwikkelaars aan de slag om Nederlandse organisaties bij te staan in hun weg naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen zij door belangeloos belangrijke, acute en/of ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken van diverse Nederlandse organisaties met wetenschappelijke kennis en creativiteit aan te pakken en uit te werken.

Innovatiekracht NOVU
De leden van de NOVU blinken al 30 jaar uit in innovatiekracht. Dit heeft geleid tot talloze producten en oplossingen die soms wereldwijd succesvol bleken. Naast innovatief blijkt een deel van de leden ook ‘out of the box’ te kunnen denken en zijn daarmee echte omdenkers. Dit bleek recentelijk na een vraag van Rijkswaterstaat om mee te denken hoe de kleine deeltjes plastic (als gevolg van de ramp met containerschip Zoe) uit het waddengebied verwijderd konden worden. Ruim 50 leden kwamen met zeer innovatieve ideeën die op dit moment door Rijkswaterstaat worden geïnventariseerd.

12 april landgoed Paleis Soestdijk
De bedoeling is dat dit omdenken en ‘out of the box’ denken maximaal tot uiting komt op vrijdag 12 april tijdens de NOVU Duurzaamheidsdag. Op deze dag komen zo’n 100 uitvinders en 50 experts bij elkaar om gezamenlijk te werken aan een betere wereld. De duurzaamheidsvraagstukken die zijn ingediend zijn o.a. afkomstig van Greenpeace, Rijkswaterstaat, Urgenda, Waternet en Paleis Soestdijk zelf.

Daarnaast zijn er ‘groten’ uit de duurzaamheidswereld betrokken zoals Ad van Wijk, duurzaam energieondernemer en professor Future Energy Systems aan de Technische Universiteit in Delft en Directeur van Urgenda, Marjan Minnesma. Volgens directeur van de NOVU Joris Cavelaars heeft deze dag veel potentie: “dat de leden van de NOVU zich belangeloos willen inzetten om belangrijke duurzaamheidsvraagstukken op te lossen is natuurlijk geweldig. Groene strijders die zich tijdens deze dag verenigen met als doel diverse organisaties in Nederland te verduurzamen is iets om ontzettend trots op te zijn en ik verwacht dat deze dag veel mooie duurzame oplossingen zal opleveren”.

Beschikbare plekken
Er is nog plek voor een aantal vraagstukken. Dit kunnen kleine acute problemen zijn die om extra creativiteit vragen, maar ook om omvangrijkere duurzaamheidsproblemen. Voorwaarde is wel dat er vervolg wordt gegeven aan de geboden oplossingen.

Over de NOVU
De NOVU staat voor de Nederlandse Orde van Uitvinders en is opgericht in 1989. De NOVU is een onafhankelijke beroeps- en kennisorganisatie zonder winstoogmerk die erop gericht is haar leden te ondersteunen bij het traject van idee tot markt. De NOVU behartigt de belangen van zo’n 500 wetenschappers, productontwikkelaars en (professioneel) uitvinders en doet vanaf De Parade van Paleis Soestdijk in Baarn.

Scroll naar boven