Toelichting kompas

CONTEXT (BLAUW)

Waarom?
De context van de Global Challenges en de Sustainable Development Goals geeft het overall kader voor de uitwerking van het nieuwe programma voor Paleis Soestdijk.

Hoe?
De gekozen criteria zijn een onderlegger voor alles wat er op Paleis Soestdijk gebeurt en geven de gewenste scherpte voor de concrete invulling van het totale programma.

Wat?
De thema’s water, gezondheid, energie en agricultuur en voeding, zijn de centrale dragers aan de hand waarvan het verhaal verteld wordt.

 

SAMENWERKING (ROOD)

Met wie?
Stakeholders, shareholders en ambassadeurs dragen actief bij aan de invulling en realisatie van het nieuwe Paleis Soestdijk.

Op welke wijze?
Verbeelding is een vereiste voor het bereiken van het grote publiek. Het programma zal op aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd om zo bezoekers te overtuigen.

Voor wie?
De grote verscheidenheid aan activiteiten en faciliteiten wordt ontwikkeld ten behoeve van uiteenlopende doelgroepen. Paleis Soestdijk is er voor iedereen.

 

DECOR

Hoe vaak?
Programma onderdelen en activiteiten variëren in frequentie en duur: permanent, tijdelijk of incidenteel. En alle variaties ertussen.

Wanneer?
Activiteiten en onderdelen uit het programma kunnen verhalen of handelen over het heden, het verleden of de toekomst.

Waar?
En tot slot is de locatie op het landgoed waar de activiteit plaatsvindt relevant; in het Paleis, in het Park of op de Parade.

Scroll naar boven