TU Delft Studenten ontwerpen paviljoen voor Paleis Soestdijk

Studenten van Complex Projects hebben als inzending voor een prijsvraag van Paleis Soestdijk 11 ontwerpen gemaakt voor een duurzaam, circulair, en modulair paviljoen. Het winnende ontwerp zal verder ontwikkeld worden en uiteindelijk gebouwd worden. Dit ontwerp krijgt bij de opening van Paleis Soestdijk | Made by Holland een plek op het landgoed. 

De opdracht was een paviljoen te ontwerpen waar exposities en presentaties over innovaties op het gebied van natuur, gezondheid en een duurzame toekomst kunnen plaatsvinden. Bovendien moest het paviljoen – naast duurzaam en circulair – modulair zijn, zodat het op verschillende plekken kan worden opgebouwd.

Het uitgangspunt voor deze opdracht was het AREA Framework, een analyse- en ontwerptool ontwikkeld in een afstudeerstudio van Complex Projects. Met deze tool wordt duurzaam ontwerpen op een holistisch-integrale wijze benaderd. Er wordt niet alleen rekening gehouden met energie, milieu en grondstoffen, maar ook met sociale en economische aspecten.

Het AREA Framework gaat uit van een holistische aanpak. Er is namelijk dringend actie nodig op verschillende sociale en ecologische onderwerpen. Miljarden mensen wereldwijd hebben geen fatsoenlijk onderdak, geen toegang tot zorg en leven onder de armoedegrens. Tegelijkertijd kampt onze planeet met aantasting van het milieu, uitputting van bronnen en klimaatverandering. Om op al deze vlakken stappen vooruit te zetten heeft de UN verschillende Sustainable Development Goals (UNSDG’s) geïdentificeerd. Daarnaast worden er steeds meer keurmerken in het leven geroepen om duurzaamheid te stimuleren. Toch zien we dat de huidige ontwerp- en certificeringsmethoden maar in beperkte maten integraal zijn. Zo maken duurzaam gekenmerkte ontwerpen dus lang niet altijd een echt duurzame impact, omdat ze onvoldoende bijdragen aan de totaalsom van UNSDG’s. Bij toepassing van het AREA Framework worden deze aspecten juist integraal benaderd.

Voor deze studio van Complex Projects hebben zich 48 studenten ingeschreven die over 11 groepen zijn verdeeld, die gedurende 10 weken aan de opdracht hebben gewerkt. In de eerste drie weken is onderzoek gedaan naar het AREA Framework. Op basis daarvan is het integraal en alomvattend programma eisen gedestilleerd.

Jurering
Eind april zijn de juryleden: Frans van der Avert, Charlotte Uiterwaal, Anne Schaepman (Paleis Soestdijk | Made by Holland), Jan Jongert (Super Use), Rob van Lith (New Horizon), en Kees Kaan (TU Delft) bijeengekomen voor een juryberaad.

 “De TU Delft Faculteit Bouwkunde, Complex Projects maakt onderdeel uit van de Soestdijk Academy. Doel van de Academy is om studenten een platform te kunnen bieden waar ze kunnen leren, onderzoeken en ervaring opdoen. De opdracht voor het ontwerp van een paviljoen past bij onze ambitie om van Paleis Soestdijk een circulair landgoed te maken.”
Frans van der Avert, Directeur Paleis Soestdijk I Made by Holland.

De jury was onder de indruk van het kwaliteitsniveau van alle elf gepresenteerde ontwerpen. Na een lange beoordeling is er besloten om twee finalisten uit te roepen: ‘Incremental Equilibrium’ en ‘Routes over Roots’. Voor beide projecten is meer onderzoek en verfijning van het ontwerp nodig. De directie van Paleis Soestdijk | Made by Holland zal zich de komende maanden beraden over hoe dit proces verder zal verlopen.

“Voor ons was het heel leerzaam om te zien hoe met name de buitenlandse studenten denken over duurzaamheid en energieneutraliteit. En het mooiste compliment kwam toch wel van onze studenten die aangenaam verrast waren om te ervaren dat duurzaam ontwerpen zo ontzettend veel aspecten betreft, en dat het zeker niet zomaar een kwestie is van zonnepanelen en isolatie!”  Henri van Bennekom – TU Delft.

‘Incremental Equilibrium’ | Team: Raluca Bratfae-Igna, Ingo Aelbers, Lucas Mézière, Adrian Beijaard

‘Routes over Roots’ | Team: Jelmer Eising, Jaap Koopman, Agata Mila, Dino Vojvodic

Scroll naar boven