Provincie Utrecht investeert 4 miljoen in restauratie Paleis Soestdijk

De provincie Utrecht stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van het rijksbeschermde monument Paleis Soestdijk en het historische park. Het Paleis, monumenten, overige gebouwen en het landgoed krijgen na de restauratie een nieuwe bestemming, waardoor deze erfgoedparel behouden blijft voor de toekomst.

Het van oorsprong 17e eeuwse paleis was tot hun overlijden het woonpaleis van prinses Juliana en prins Bernhard. In 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het eigendom overgedragen aan MeyerBergman Erfgoed Groep. Deze organisatie restaureert het paleis en park en geeft een publieke functie aan het paleis. Paleis Soestdijk staat hiermee aan de start van een nieuwe fase in haar ruim 350-jarig bestaan, die begint met de grootschalige restauratie en verduurzaming van het paleisgebouw. Hiermee wordt recht gedaan aan het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van paleis Soestdijk. Met de subsidie levert de provincie een aanzienlijke bijdrage aan het wegwerken van de restauratieachterstand bij het paleis en de duurzame ontwikkeling van het landgoed. Het landgoed omvat in totaal 170 hectare grond en in totaal 32 monumenten, waaronder Paleis Soestdijk. Het paleis heeft ca 170 kamers en een omvang van 9.000 m².

Voorwaarden toekenning
De subsidie is toegekend onder de voorwaarden van het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht, zoals voor publieke toegankelijkheid, cofinanciering, de inzet van leerlingenplaatsen om ervaring op te doen met restauratiewerk, kwaliteit van de restauratie en de betrokkenheid van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Verder wordt de subsidie pas verleend als de gemeente Baarn de (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor het Paleis heeft verleend.

Fonds Erfgoedparels
De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de monumenten in de provincie er goed bij staan en goed toegankelijk blijven voor het publiek. Daarom draagt zij met het Fonds Erfgoedparels bij aan de restauratie van rijksmonumenten.

Scroll naar boven