Open Dagen Boomgaard & Pluktuin

pluktuin kwekerij

Thematische Open Dagen Moestuin, Boomgaard, Pluktuin:

  • Zaterdagen 3 juli t/m 28 augustus: Thema: Pluktuin
  • Zaterdag 25 & zondag 26 september: Themadag: Voedselverspilling
  • Zondag 24 oktober: Themadag: Circulair landgoed

De openingstijden voor de open dagen: 11.00 tot 17.00 uur en de pluktuin: 11.00 tot 15.00 uur.

Historische locatie
De boomgaard/ kwekerij van Paleis Soestdijk telt bijna 1 hectare grond en is gelegen tegenover het Paleis op de Parade. Generaties lang werden er onder meer appels, peren, walnoten, bessen en bloemen gekweekt voor de koninklijke familie. De Parade is al sinds honderden jaren een integraal onderdeel van het landgoed Paleis Soestdijk. Dit voormalige ‘dorpje’ van het paleis waar onder meer de garage, de stallen, de Intendantswoning, woningen voor het personeel en de kwekerij/ boomgaard gevestigd zijn, blijft ook in de toekomst onderdeel uitmaken van het totale landgoed bestaande uit Parade, Park en Paleis.

Biodiversiteit
De boomgaard en kwekerij is niet alleen een klein paradijs voor mensen, ook dieren vinden er een goed onderkomen. Naast de meer gangbare diersoorten zoals konijnen, vossen en roodborstjes hebben we bijvoorbeeld de hazelworm, de das en diverse roofvogels kunnen waarnemen. Ook insecten voelen zich hier thuis. Met takkenrillen, dode bomen die we laten staan en rommelhoekjes bieden we schuilplaatsen aan egels, eekhoorns, muizen, vogels, bijen, hommels, vlinders, ringslangen en nog meer soorten.

Gespecialiseerde vrijwilligers

Onder de bevlogen leiding van Wim Kok van IVN Eemland werkt een vast team van IVN vrijwilligers aan het herstel, planten, kweken en onderhoud van de kwekerij/boomgaard. Els van Weering is gespecialiseerd in natuureducatie. Göran Christiansson is gespecialiseerd in het enten van bomen en draagt bij aan de educatie over duurzame voedselproductie. Gerda Spruit is verantwoordelijk voor de bloemen, groenten- en kruidentuin. En imker, Nadia Ahmadi zorgt voor de bijen. Tijdens extra werkzaamheden en open dagen worden de IVN medewerkers ondersteund door vrijwilligers van het paleis.

Paleis Soestdijk I Made by Holland – SDG House
De samenwerking met IVN Eemland past ook binnen de doelstelling die Paleis Soestdijk zich in 2020 heeft gesteld als lid van het SDG Houses Network. Dit netwerk bestaat uit 9 huizen die zich inzetten voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het doel is om burgers te inspireren en activeren om het behalen van de duurzame doelen in Nederland te versnellen, door het delen van kennis en het bundelen van innovatiekracht.

Scroll naar boven