Onderzoek alternatief plan woningbouw

Vandaag is er een raadsinformatiebrief van de Gemeente Baarn uitgegaan waarin wordt medegedeeld dat wij onderzoeken of een compacter bouwplan op en rond het voormalig Marechaussee terrein op Paleis Soestdijk haalbaar is. Doelstelling is dat de impact kleiner wordt en er dus meer bomen gespaard worden. Wij hebben het College van B&W van Baarn gevraagd om met ons te kijken naar de planning om dit compactere plan goed uit te kunnen werken.

De afgelopen maanden hebben wij goed naar alle inbreng op het voorontwerp bestemmingsplan geluisterd en het is duidelijk geworden dat er op sommige onderwerpen aanhoudende en stevige kritiek is. Het bouwen van woningen is noodzakelijk voor de financiële dekking van het plan van Paleis Soestdijk I Made by Holland, maar wij trekken ons de kritiek aan en vinden een goede relatie met omwonenden en belanghebbenden belangrijk. Daarom onderzoeken we een alternatief plan dat ook aan die geluiden recht doet.

Scroll naar boven