Meedenken

De ontwikkelingen op het landgoed Paleis Soestdijk hebben invloed op de omgeving en andersom. Daarom blijven wij graag in gesprek met onze buren en lokale en regionale stakeholders over relevante issues en de gedeelde en uiteenlopende belangen ten aanzien van de herontwikkeling. Wat is belangrijk voor onze buren, hoe houden we elkaar goed op de hoogte, waar moeten we rekening mee houden en waar kunnen wij elkaar versterken c.q. waar liggen kansen om samen te werken? Wij realiseren ons terdege dat de herontwikkeling en de herbestemming impact heeft op de omgeving.

Ruimtelijk kader
MeyerBergman Erfgroep Groep is sinds eind 2017 de formele eigenaar van Paleis Soestdijk. Na aankoop van het landgoed hebben we in 2018 een Ruimtelijk Kader opgesteld. Een Ruimtelijk Kader is de uitwerking van het plan voor de herontwikkeling. Hierin staan de voorwaarden en uitgangspunten voor het bestemmingsplan en het bouwplan beschreven.

Bij het opstellen van het Ruimtelijke Kader hebben we onze omgeving betrokken. Eind 2018 hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden, huurders, belangenorganisaties en ondernemers en zijn in gesprek gegaan over onze plannen voor Paleis Soestdijk. De opbrengst van deze bijeenkomsten hebben we verwerkt in het Ruimtelijk Kader.

Het Ruimtelijk Kader is in april 2019 besproken binnen de gemeenteraad van Baarn. Het kader is niet vastgesteld, wel heeft de gemeenteraad middels twee moties richting gegeven aan het te ontwikkelen voorontwerp bestemmingsplan. Zie hier de relevante stukken en betreffende motie.

Klankbordgroepen
Na de behandeling van het Ruimtelijk Kader, heeft MeyerBergman Erfgoed Groep nadere stappen gezet ter voorbereiding van een voorontwerp bestemmingsplan. Werkzaamheden betroffen vooral het uitzetten van allerlei onderzoeken, o.m. op het gebied van natuur, mobiliteit en verkeer en cultuurhistorie. De gemeente Baarn heeft het stokje overgenomen voor wat betreft de participatie om zo de omgeving een adviserende rol te geven in de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan. Het participatietraject bestaat uit verschillende klankbordgroepen die een gezamenlijk advies meegeven ter overweging bij de besluitvorming over het voorontwerp bestemmingsplan door de Gemeenteraad.

Inloopcafé
Bij de aankoop van Paleis Soestdijk in december 2017 is afgesproken dat MeyerBergman Erfgoed Groep het paleis nog twee jaar zou openstellen voor publiek. De reguliere openstelling voor publiek is begin 2020 beëindigd. Tijdens publieksevenementen op het landgoed zal opnieuw het paleis worden opgesteld voor publiek, bijv. Open Monumentendagen, en daarnaast is het ook exclusief te huur voor ontvangsten, bijeenkomsten of een bijzonder diner.

Om ook in deze periode in contact met de omgeving te blijven organiseren we sinds maart regelmatig informatiebijeenkomsten.

Scroll naar boven