Marechausseekazerne mogelijk opvanglocatie vluchtelingen

Paleis Soestdijk stelt een deel van de marechausseekazerne beschikbaar als noodopvang voor vluchtelingen. Het is uiteindelijk aan de Gemeenteraad van Baarn of zij instemmen met het gebruik van de locaties als opvanglocatie. 

Er is een enorm tekort aan opvanglocaties in Nederland, hetgeen tot mensonterende situaties leidt. Door het beschikbaar stellen van de locatie wil Paleis Soestdijk een bijdrage leveren aan de oplossing van dit zeer urgente probleem. De locaties staan -in afwachting van de start van de herbestemming- leeg. Wij zijn blij als we de locaties hiermee tijdelijk deze belangrijke invulling kunnen geven. 

De beoogde opvanglocatie is het Hoofdgebouw op de marechausseekazerne. Daar is plaats voor ongeveer 50 personen. De opvang zou voor maximaal een jaar zijn. Of het ook echt doorgaat is nog niet zeker. Er wordt nog onderzocht of de locatie geschikt is. Het is daarna uiteindelijk aan de gemeenteraad van Baarn of zij instemt met het gebruik van de locaties als opvanglocatie. Pas dan ontstaat ook duidelijkheid over het tijdpad. Wij verwachten dat dit niet eerder dan mei zal zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het perbericht van de de Gemeente Baarn.

Scroll naar boven