Good Governance – Stichting Paleis Soestdijk I Made By Holland

Good Governance – Stichting Paleis Soestdijk I Made By Holland

 Waarom hebben jullie een stichting opgericht?
Het is onze ambitie om op Paleis Soestdijk ‘een onafhankelijk podium en platform te creëren voor het beste van het beste van innovatief en ondernemend Nederland’. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen én volledig transparant te zijn ten aanzien van onze bedrijfsvoering, is een stichting een passende entiteit om dit vorm te geven.

Om onze inhoudelijke ambities ten aanzien van de exploitatie van Paleis Soestdijk te kunnen realiseren, zoeken wij de samenwerking met partners die mee kunnen helpen dit waar te maken. Dit betreft partners die inhoudelijk met ons willen samenwerken om ons product te optimaliseren en in sommige gevallen ook financieel een bijdrage willen leveren.

Daarnaast zijn er ook personen en partijen die alleen een financiële bijdrage willen leveren (fondsen, subsidies, private begunstigers, evt. crowdfunding). Ook hiervoor geldt dat een stichting de meest passende entiteit is.

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de Stichting?
De Stichting Paleis Soestdijk I Made by Holland is verantwoordelijk voor de exploitatie en programmering en betaalt huur aan de eigenaar. Inkomsten worden gegenereerd uit ticketing, tijdelijke (zakelijke) verhuur, sponsoring en subsidies. De onafhankelijke stichting heeft een directeur/bestuurder en het personeel is in dienst van deze stichting. De stichting krijgt een Raad van Toezicht, samengesteld uit leden met competenties die aansluiten op de ambities die gelden voor de toekomst van Paleis Soestdijk, het Made by Holland concept. Eén persoon zal op voordracht van de eigenaar van Paleis Soestdijk zitting nemen in de RvT en op die wijze de eigenaar vertegenwoordigen.

Wat is het doel van de Stichting?
Het doel van de stichting is de publieksopenstelling van de monumenten en de historische gebouwen inclusief de monumentale tuinen en het bos als cultureel erfgoed op het Landgoed Paleis Soestdijk en invulling te geven aan het plan Made By Holland. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De door de stichting ontvangen subsidies, donaties en legaten worden (na betaling van huur) direct besteed aan het verbeteren, onderhouden en exploiteren van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk. Het statutaire doel van de stichting: “De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van Paleis Soestdijk als cultureel erfgoed in lijn met het plan ‘Made by Holland’ en het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Wie is de eigenaar van (landgoed) Paleis Soestdijk?
De bestaande vennootschap MeyerBergman Erfgoed Made by Holland is eigenaar van het landgoed en ontvangt in de toekomst huur van de stichting. De BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van het paleis, het landgoed en alle overige monumentale gebouwen en ontvangt daarvoor de BRIM subsidies voor onderhoud van het landgoed met haar monumenten.

Hoe organiseren jullie ‘good governance’ voor Paleis Soestdijk?
Door te werken met een stichting met een ANBI status.

Heeft de stichting, d.w.z. hebben jullie, dan geen winstoogmerk?
Nee, de stichting is een Not for Profit organisatie en heeft dus geen winstoogmerk. Daarnaast heeft de stichting de ANBI status, die alleen verkregen wordt in geval er sprake is van good governance en transparantie, te toetsen door de Belastingdienst. Daarnaast is een stichting met ANBI status verplicht jaarlijks een financieel jaarverslag openbaar te maken.

Wanneer wordt de stichting opgericht en actief?
Op dit moment bestaan er al 2 stichtingen met bijbehorende ANBI status in relatie tot Paleis Soestdijk. Vanaf 1 maart 2020 wordt de bestaande Stichting Publiekopenstelling Paleis Soestdijk omgevormd tot de Stichting Paleis Soestdijk I Made by Holland met ANBI status.

De andere stichting, Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk, blijft daarnaast bestaan. Vanuit deze stichting zullen vooral bijdragen worden geleverd aan de restauratie en renovatie van het park zelf en de gebouwen en monumenten op het landgoed. De hardware dus.

De formele omschrijving van het doel van deze laatst genoemde stichting is als volgt:

De ondersteuning van de publiekspresentatie van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder de ondersteuning van de instandhouding van de monumenten en de historische gebouwen inclusief de monumentale tuinen en het bos als cultureel erfgoed op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De door de stichting ontvangen subsidies, donaties en legaten worden direct besteed aan het verbeteren, onderhouden en exploiteren van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk.

 

 

Scroll naar boven