FAQ – Woningen

Waarom gaan jullie woningen bouwen op het landgoed?
Het renoveren en restaureren van het landgoed en de gebouwen kost veel geld. De opbrengst van de woningen zullen wij gebruiken voor de restauratie en renovatie van het paleis. Deze opbrengst is dus van groot belang voor de financiële dekking van het plan.
Vanaf het begin heeft de bouw van woningen op en rond het voormalig Marechaussee terrein daarom onderdeel uitgemaakt van ons plan. De woningen maken onderdeel uit van de verkoopovereenkomst met het Rijk.
Overigens is wonen altijd onderdeel van dit prachtige landgoed geweest. Niet alleen de koninklijke familie maar ook een deel van het personeel heeft hier een woonplek gehad. Sommige oud-medewerkers van de koninklijke familie wonen nog steeds op het landgoed.

Hoeveel en wat voor woningen komen er?
Het plan voor het Alexanderkwartier, de naam van de woonbuurt, omvat de bouw van 10 appartementenvilla’s met elk zo’n 7 à 8 appartementen. In totaal dus tussen de 70 en 80 levensloopbestendige woningen met parkeren half verdiept onder de grond. De omvang van de woningen varieert van circa 120 tot 300 m2.

Wat is de status van de plannen voor woningbouw?
Op hoofdlijnen zijn onze plannen voor het Alexanderkwartier, de naam voor de woonwijk op het landgoed die wij willen bouwen, bekend. Wanneer de Gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorontwerp bestemmingsplan, kunnen wij dit verder gaan uitwerken. Het voorontwerp bestemmingsplan geeft immers kaders voor wat wij mogen bouwen.

Zijn er plannen voor sociale woningbouw op het Alexanderkwartier?
Nee. Op het Alexanderkwartier bouwen wij alleen koopwoningen, vooral voor het hogere segment. Wij hebben de opbrengsten nodig voor de renovatie en restauratie van het paleis. Het aantal huizen draagt overigens wel bij aan de woningbouwopdracht van de Gemeente Baarn.

Wat voor soort woningen worden het?
Levensloopbestendige appartementen. Volgens de huidige inzichten worden het grondgebonden woningen (2-onder-1 kappers en vrijstaande woningen) én appartementen, circa 50/50. In totaal circa 70 woningen in het hoge segment. De hoogte van de appartementenvilla’s, in totaal dus 10 stuks, wordt niet hoger dan de boomtoppen, d.w.z. circa 15 meter hoog.

Wanneer gaan die in de verkoop en kan ik me daarvoor inschrijven?
Afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure gaan we naar verwachting in 2021 starten met de verkoop. Uiteraard is het nu al mogelijk om uw interesse kenbaar te maken. U kunt zich aanmelden via deze pagina, dan houden wij u op de hoogte.

Waarom denken jullie aan een ander type woningen dan opgenomen waren in het initiële plan?
In het initiële plan zoals gepresenteerd tijdens de tenderfase, zijn we uitgegaan van 65 vrijstaande woningen. Sinds we dat plan hebben gemaakt, in 2016, zijn er nieuwe inzichten ontstaan als gevolg van markt- en natuuronderzoek, een motie van de Gemeenteraad, Provinciaal natuurbeleid, etc. Dat alles heeft er toe geleid dat wij onze plannen hebben gewijzigd. Dit nieuwe plan maakt dat er veel minder grond bebouwd wordt dan in het initiële plan waardoor er meer ruimte blijft voor de natuur.

Scroll naar boven