FAQ – Planning van de renovatie, restauratie en ontwikkelingen

Wanneer gaan jullie welk onderdeel van het landgoed “aanpakken”?
Wij streven er naar om de renovatie van het paleis, om het achterstallig onderhoud aan te pakken, en de bouw van het Alexanderkwartier in 2021 te kunnen starten. Dit is afhankelijk van het moment waarop het bestemmingsplan gereed is. We beginnen met het paleis, om dit zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen voor het publiek. Het bouwen van het Alexanderkwartier is een belangrijk onderdeel. We hebben de opbrengst van de woningen nodig om de renovatie van het paleis te kunnen financieren.
De herontwikkeling van de Parade komt later in de tijd en kan, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedures, meer gespreid in de tijd plaatsvinden: sommige zaken kunnen misschien al op korte termijn en andere zullen langer duren, bijvoorbeeld omdat er huurders in een aantal gebouwen wonen.

Gaat het paleis dicht tijdens de renovatie?
Ja, het paleis is dicht voor het algemene publiek sinds 5 januari 2020. Naar verwachting zal het niet mogelijk zijn het paleis tijdens de werkzaamheden open te houden. Sommige gebouwen op het landgoed blijven wel in gebruik. Ook kunnen er op het landgoed activiteiten georganiseerd blijven worden. Voor het huren of gebruiken van ruimtes, kijk hier.

Uiteraard zullen wij ook tijdens de renovatie blijven communiceren met onze omgeving en mogelijk activiteiten op andere delen van het landgoed blijven organiseren. We denken nog wel na over hoe we het park toegankelijk kunnen houden.

Verwachten jullie dat de omgeving overlast krijgt van de verbouwingen?
Nee. Wij verwachten dat de omgeving weinig tot geen last zal hebben van bouwverkeer of -werkzaamheden. We hebben namelijk genoeg ruimte om alle logistiek op eigen terrein op te vangen. Uiteraard zullen we, als het aan de orde is, met onze buren communiceren om af te stemmen hoe we zaken het beste kunnen organiseren.

Wanneer is het hele plan en de restauratie klaar?
De (her)ontwikkeling en renovatie zal plaatsvinden over een periode van jaren. Dat heeft te maken met de enorme omvang van het landgoed en het totale aantal gebouwen op het terrein. Ervaring leert dat ook een succesvolle exploitatie vraagt om een duurzame investering van aandacht, tijd en middelen.

Op verzoek van het Rijk hebben wij daarom een plan ingediend waarmee wij ons minimaal voor de komende 15 jaar aan landgoed Paleis Soestdijk verbinden. Een belangrijke mijlpaal verwachten wij in 2020, als we hopen te beginnen met de renovatie van het paleis. Het paleis kan dan naar verwachting in 2023 weer opengaan voor het publiek en daarna zullen we gefaseerd de andere monumenten op het landgoed restaureren en openstellen. Op dit moment zijn we samen met de overheden druk bezig met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Pas als dat plan klaar is kunnen wij de definitieve tijdlijn voor het project vaststellen.

Hoe groot zijn landgoed en paleis?
Een aantal cijfers:
Het landgoed omvat in totaal ca 170 hectare grond waarvan:
• 145 hectare park & bos
• 25 hectare paleistuin
• 3 hectare Marechaussee terrein

Totaal 32 monumenten waaronder o.m.: de Paleistuin, De Gedenknaald, Vijver met beeldengroep
In totaal staan er 23 monumentale gebouwen (16.000 m²) op het landgoed. Het paleis alleen al heeft ca 170 kamers en een omvang van 9.000 m². Het totaal aantal vierkante meters bebouwing dat nu op het landgoed staat is 27.000 m². Voor meer feiten en cijfers klik hier.

 

Scroll naar top