FAQ – Park en Bos

Wat gaat er in de tuin gebeuren?
De tuin wordt ook in de toekomst toegankelijk voor het publiek. De bestaande gebouwen en paviljoens worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe invulling. In de tuin kun je straks inspiratie opdoen en innovaties beleven rondom de vier thema’s Water, Agricultuur en Voeding, Gezondheid en Energie. De afgelopen jaren zijn er regelmatig publieksactiviteiten georganiseerd in de (achter)tuin. In de toekomst kan dit ook, maar er wordt daarbij rekening gehouden met beperkingen en voorwaarden ten behoeve van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan paar- en broedseizoenen, gebruik van speciaal licht en rustdagen.

Komt er een amfitheater?
Een amfitheater was onderdeel van het oorspronkelijke plan, maar is inmiddels uit de plannen verwijderd omdat de impact op de natuur te groot is.

Wordt het bos opengesteld voor publiek?
Het paleisbos ligt in de rustzone, dit betekent dat hier helemaal geen activiteiten zullen plaatsvinden en dat het niet toegankelijk is voor publiek. Het bos is een unieke én kwetsbare omgeving die vraagt om behoedzaam beheer.

Wat is de relatie van Paleis Soestdijk met de omliggende groene gebieden?
In 2011 hebben de Gemeente Baarn en Soest en de Provincie Utrecht al een Omgevingsvisie vastgesteld waarin Paleis Soestdijk expliciet wordt genoemd als “Poort naar de Heuvelrug”. Wij sluiten ons daar graag bij aan. Samen met de Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei  werken we middels het informatiecentrum samen in het promoten van de regio.

Scroll naar boven