FAQ – Park en Bos

Wat gaat er in de tuin gebeuren?
De tuin wordt ook in de toekomst toegankelijk voor het publiek. De bestaande gebouwen en paviljoens worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe invulling. In de tuin kun je straks inspiratie opdoen en innovaties beleven rondom de vier thema’s water, agricultuur en voeding, gezondheid en energie. De afgelopen jaren zijn er regelmatig publieksactiviteiten georganiseerd in de (achter)tuin. We onderzoeken de mogelijkheden voor het verbeteren van de achtertuin voor publieksactiviteiten. Een amfitheater zou daarbij een prachtige permanente oplossing kunnen zijn, zodat we voorstellingen zoals bijvoorbeeld destijds de opera Orfeo ed Eurydice, daar een plek kunnen geven.

Wordt het bos opengesteld voor publiek?
Het bos is nu niet opengesteld voor publiek. Op termijn is dat wel onze wens, maar het is mogelijk dat we dat geleidelijk, of met beperkingen, zullen doen omdat het bos een unieke én kwetsbare omgeving is die vraagt om behoedzaam beheer. Op dit moment is dus nog niet precies te zeggen of openstelling inderdaad mogelijk wordt. Op korte termijn blijven wij uiteraard bereid het bos ter beschikking te stellen voor aantrekkelijke lokale evenementen zoals bijvoorbeeld de Royal Run.

Wat is de relatie van Paleis Soestdijk met de omliggende groene gebieden?
In 2011 hebben gemeente Baarn en Soest en de provincie Utrecht al een Omgevingsvisie vastgesteld waarin Paleis Soestdijk expliciet wordt genoemd als “Poort naar de Heuvelrug”. Wij sluiten ons daar graag bij aan.

Scroll naar top