FAQ – Bereikbaarheid en Parkeren

Wat doen jullie om de bereikbaarheid en het parkeren te verbeteren?
Wij streven naar een optimale bereikbaarheid van het landgoed, zowel met het OV, als de auto en de fiets. Daarnaast is ons uitgangspunt dat de Amsterdamsestraatweg zo min mogelijk een barrière mag vormen tussen de twee delen van het landgoed (de Parade en het Paleis met de tuin). Het is daarom belangrijk dat er een veilige oplossing gevonden wordt voor de oversteek. Wij zetten in op een veilige weg met een mooie oversteekplaats, een goede doorstroming en zo min mogelijk geluidsoverlast. Hoe de weg er precies uit komt te zien is uiteindelijk een zaak van de provincie en de gemeente. Hierover zijn wij met hen in gesprek. In 2021/2022 staat er groot onderhoud aan de Amsterdamsestraatweg gepland.

Wat voor oversteekplaats gaat er komen?
Onze voorkeur gaat uit naar een mooie, veilige oversteek die geen belemmering veroorzaakt voor de doorstroming van het verkeer. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zowel gelijkvloers als ongelijkvloers. Verschillende varianten zijn inmiddels onderzocht en onderwerp van gesprek.

Wat komt er aan parkeerplaatsen?
Nu zijn er ongeveer 270 vaste parkeerplaatsen op het landgoed. Wij zullen uiteindelijk meer parkeerplaatsen nodig hebben voor momenten van reguliere openstelling. Daarom gaan wij nu uit van 300 extra parkeerplaatsen op het landgoed, zodat we in totaal op 570 plaatsen uitkomen. We hebben in ons plan 3 plekken opgenomen waar in de toekomst geparkeerd kan worden; 1) de huidige locatie, deze zullen we optimaliseren zodat er meer auto’s kunnen staan, 2) aan de zijde van de Parade en 3) bij de Moestuin aan de overzijde komen er extra plekken. Aanvullend willen wij op ons eigen terrein een zogenaamd “overloop-parkeerterrein” maken voor incidenteel gebruik. Bij drukke evenementen wordt dit terrein opengesteld. Daarmee kan de druk op de omgeving bij evenementen worden verminderd.

 

Scroll naar top