FAQ – Bereikbaarheid en Parkeren

Wat doen jullie om de bereikbaarheid en het parkeren te verbeteren?
Wij streven naar een optimale bereikbaarheid van het landgoed, zowel met het OV, als met de auto en de fiets. Wij zetten in op een veilige weg met een mooie oversteekplaats, een goede doorstroming en zo min mogelijk geluidsoverlast. Hoe de weg er precies uit komt te zien is uiteindelijk een zaak van de Provincie en de Gemeente.

Wat voor oversteekplaats gaat er komen?
De Provincie Utrecht heeft gekozen voor twee kruisingen, waarvan één met een gelijkvloerse oversteek ter hoogte van de Parade (inclusief zebrapad die het Baarnse Bos verbindt met het Landgoed) en één kruispunt bij het Alexanderkwartier. De keuze voor deze verkeersoplossing betekent een minimale impact op de natuur, op zowel het landgoed als in het Baarnse Bos. De hoofdentree van Paleis Soestdijk | Made By Holland en de hoofdparkeerplaats komen aan de paleiszijde. Dit betekent aanzienlijk minder oversteekbewegingen en dit komt de doorstroom ten goede.

Wat komt er aan parkeerplaatsen?
Nu zijn er ongeveer 270 vaste parkeerplaatsen op het landgoed. Wij zullen uiteindelijk meer parkeerplaatsen nodig hebben voor momenten van reguliere openstelling. Daarnaast moet er bij elk evenement worden voorzien in een passende verkeersoplossing. In onze benadering is de parkeerdruk leidend, niet het aantal bezoekers. Immers, niet elke bezoeker komt met een eigen auto. Wij hebben hiervoor maximaal 1.010 parkeerplaatsen ter beschikking op eigen terrein. Dit aantal is ruim voldoende voor onze reguliere openstelling. Aanvullend zijn er circa 600 extra parkeerplaatsen op terreinen in de omgeving beschikbaar. Door vooraf parkeerkaarten middels combitickets te verkopen kunnen wij de toestroom van auto’s maximaal reguleren. Wij denken hiermee ruimschoots aan de parkeerbehoefte te voldoen, zonder overlast voor de omgeving. Ook wordt de Praamgracht hiermee ontzien.

Scroll naar boven