Eigenaresse Maya Meijer-Bergmans wint de Frans Evers Award

Dit persbericht is van het Mutual Gains Netwerk

    Zutphen, 11 oktober 2023

Vandaag is tijdens het jaarlijkse evenement van het Mutual Gains Netwerk de Frans Evers Award voor Mutal Gains uitgereikt aan drs. Maya Meijer-Bergmans voor de excellente wijze waarop zij met betrokkenen onderhandelingen heeft gevoerd over door haar geïnitieerde projecten. Mevrouw Meijer-Bergmans is CEO van de MeyerBergman Erfgoedgroep. Projecten zijn onder andere de Westergasfabriek in Amsterdam, Klooster Doornburgh in Maarssen en Paleis Soestdijk.

De prijs bestaat uit een bronzen beeld van Ella van der Ven en een bedrag van €10.000  dat de prijswinnaar in overleg met de jury moet besteden aan de verdere verspreiding en toepassing van de opvattingen over succesvol onderhandelen. Die opvattingen komen voort uit het werk dat aan de universiteiten van Harvard en MIT in Boston wordt verricht. Die opvattingen zijn ook wel bekend als win-win onderhandelen of The Harvard method.

Jury rapport
Kunsthistorica mevrouw Maya Meijer-Bergmans, pakt ontwikkelings- en beschermingsprojecten aan die andere projectontwikkelaars niet graag accepteren. Ontwikkelen en beschermen van monumenten met een berg aan voorwaarden en regels zijn niet ieders wereld. Vaak ook zijn de risico’s geheel voor de ontwikkelaar. Mevrouw Meijer onderzoekt de randvoorwaarden, kijkt binnen welk vaak nauw kader afspraken moeten en ook kunnen worden gemaakt, luistert naar de wederpartijen en mogelijke opponenten en zoekt uit wat hen drijft en waar zijn/haar belangen liggen. Binnen deze context zoekt zij het gemeenschappelijke kader en probeert hier tegemoet te komen aan het belang van de wederpartij.  Op een menselijke en pragmatische wijze tracht zij overeenstemming te bereiken en tot consensus te komen. Blijvend goede relaties onderhouden met alle betrokkenen, ook geharnaste tegenstanders van plannen, vindt zij essentieel.

Scroll naar boven