Compacter plan woningbouw – minimale impact op natuur

MeyerBergman Erfgoed Groep heeft een alternatief woningbouwplan uitgewerkt voor het voormalig Marechaussee terrein. Aanleiding was de zorgen over de impact van de plannen op de natuur, en met name het Borrebos. In het Compacte plan wordt de natuur zoveel mogelijk ontzien, de impact op het Borrebos en de NNN tot een minimum beperkt en de footprint verkleind. Ook op andere punten komt het plan aan de wensen uit de omgeving tegemoet: het ruiterpad wordt behouden en er is meer ruimte voor beschermde roofvogels. Het aangepaste woningbouwplan is onderdeel van het Ontwerp Bestemmingsplan dat in september 2021 aan de raad wordt gepresenteerd. 

Het toekomstige Alexanderkwartier wordt ontwikkeld op en rond het voormalig marechausseeterrein en in een deel van het ‘Borrebos’ aan de noordzijde van het marechausseeterrein. Voor de nieuwbouw werd in het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP-plan) uitgegaan van een woonprogramma uitgestrekt over het voormalige marechausseeterrein (2,9 hectare) en het Borrebos. Daartoe zou ca 2 ha grond aangekocht moeten worden van Staatsbosbeheer. In het Compacte Plan is uitgegaan van de contouren van de bestaande bebouwing met aankoop van 0,5 ha Borrebos. Hiervan wordt circa 0,3 ha gekapt. Het totale plangebied in het Compacte plan is daarmee circa een kwart kleiner dan het VOBP-plan. De houtkap wordt elders gecompenseerd met nieuwe aanplant.  

Door de bebouwing letterlijk compacter te maken ligt de concentratie dus voor het grootse deel op het reeds bebouwde marechaussee terrein (rood voor rood) en is de impact op het bos tot een absoluut minimum beperkt. De hoogte van de gebouwen blijft gelijk, namelijk 15 meter. Naast het sparen van bos is ook de footprint van de bebouwing in het Compacte Plan met 25% verlaagd.

Woningbouw noodzakelijk
De inzet is om met dit nieuwe plan gehoor te geven aan de maatschappelijke wens om het oppervlakte bos die voor de plannen moet wijken te minimaliseren, zonder daarmee het uitgangspunt van de (financiële) noodzaak tot woningbouw als onderdeel van de herontwikkeling landgoed Paleis Soestdijk los te laten. Woningbouw op landgoed Paleis Soestdijk is vanaf het begin onderdeel geweest van de plannen voor de herontwikkeling van het Landgoed en was ook onderdeel van het winnende voorstel. Het is noodzakelijk om de restauratie van het paleis te bekostigen.

Scroll naar boven