Bestemmingsplan Paleis Soestdijk vastgesteld

Groen licht voor restauratie en herbestemming van het landgoed

Baarn, 23 februari 2022 – De gemeenteraad van Baarn heeft woensdagavond 23 februari het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk vastgesteld. Hiermee is er groen licht voor de restauratie en herbestemming van het landgoed. We zijn blij met de vaststelling en kijken uit naar de volgende fase waarin we verder kunnen met het uitwerken van de plannen. 

Het bestemmingsplan legt vast binnen welke kaders het landgoed verder ontwikkeld kan worden. Dit gaat bijvoorbeeld om de restauratie van het paleis, het park en de monumenten op het 165 hectare tellende landgoed, de openstelling voor publiek en de ontwikkeling van horeca, hotel, congresruimtes en woningbouw. Op basis hiervan gaan we de komende tijd verder met de uitwerking van de plannen.  

Toekomst

Het landgoed wordt de komende jaren grondig gerestaureerd en klaargemaakt voor een nieuwe bestemming. In 2025 opent het nieuwe Paleis Soestdijk | Made By Holland: een inspirerend platform voor innovatief en ondernemend Nederland. Met tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, congressen en een educatief aanbod worden hier straks dé Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen gepresenteerd aan het publiek. 

Ton en Maya Meijer-Bergmans, DGA’s Paleis Soestdijk: “We zijn ontzettend blij met dit positieve besluit. Het markeert het einde van een omvangrijk, complex en langdurig bestemmingsplanproces waar met name door de Gemeente Baarn, maar ook vele anderen met veel zorgvuldigheid aan is gewerkt. Dat waarderen wij zeer. We kunnen nu vooruit met de hoognodige restauratie van het paleis en het verder uitwerken van onze plannen. Paleis Soestdijk is een iconische plek met grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed.”

Proces

Paleis Soestdijk is sinds 1971 rijksbezit en werd tot 2004 bewoond door wijlen Prinses Juliana en Prins Bernhard. In 2015 besloot het Rijk het paleis en landgoed te verkopen. De MeyerBergman Erfgoed Groep werd na een uitgebreide selectieprocedure in december 2017 eigenaar. De afgelopen vier jaar is in samenspraak met onder andere de Gemeente Baarn, Gemeente Soest en Provincie Utrecht gewerkt aan het uitwerken van het bestemmingplan. Het plan is tussentijds op onderdelen stevig aangepast en bescheidener gemaakt. Zo is de woningbouw verkleind, zijn de bezoekersaantallen voor evenementen fors verlaagd en zijn er maatregelen genomen om de natuur op termijn een meerwaarde mee te geven. 

Na het definitieve besluit van de Gemeenteraad is er voor externe partijen nog de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Raad van State. De verwachting is dat de restauratie begin 2023 kan starten.

Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij naar de Gemeente Baarn: www.baarn.nl

Scroll naar boven