Bestemmingsplan naar de gemeenteraad

Vandaag, 20 januari is het Bestemmingsplan Paleis Soestdijk door het College van B&W naar de gemeenteraad van Baarn verstuurd. Het is een bepalende stap in de bestemmingsplanprocedure van Paleis Soestdijk.  Het bestemmingsplan (BP) legt de laatste belangrijke accenten in het bestemmingsplan, met name op het thema ‘Natuur’.

Zo zijn er een aantal wijzigingen aan onderzoeken behorende bij het bestemmingsplan. Dit heeft enerzijds te maken met de zienswijzen die zijn binnengekomen, en anderzijds met gewijzigd beleid rondom stikstof. 

Bezoekersaantallen verlaagd 

Om binnen de nieuw gestelde marges voor stikstofuitstoot te blijven, zijn de bezoekersaantallen voor Paleis Soestdijk bijgesteld van 300.000 tot 400.000, naar maximaal 325.000 bezoekers per jaar. Door minder bezoekers en de daaruit voorkomende vermindering op mobiliteit, voldoen we aan de normen die gelden in het nieuwe stikstofbeleid. 

Daarnaast waren er meerdere zienswijzen die vraagtekens gezet hebben bij de zogeheten vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordeling. In het bestemmingsplan is besloten om een formele m.e.r. op te stellen. Ook zijn er diverse aanscherpingen in natuuronderzoeken gedaan, en zijn er verduidelijkingen toegepast in de anterieure overeenkomst met de Gemeente Baarn, met als doel nadere invulling te geven aan wat wij hier onder verstaan en waar we ons aan dienen te houden. 

De aanpassingen die nu zijn gemaakt markeren de afronding van het bestemmingsplan landgoed Paleis Soestdijk. Op 23 februari neemt de Gemeenteraad een besluit over het Bestemmingsplan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Gemeente Baarn.

Scroll naar boven