Bezoekersinfo

Privacyverklaring Paleis Soestdijk I Made by Holland

Privacyverklaring Paleis Soestdijk I Made by Holland

Inleiding
MeyerBergman Erfgoed Made by Holland BV/MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie BV, hierna “Paleis Soestdijk I Made by Holland” gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens door Paleis Soestdijk I Made by Holland
In het kader van de online en offline dienstverlening legt Paleis Soestdijk I Made by Holland informatie die aan ons verstrekt wordt, zoals NAW-gegevens en uw e-mailadres, vast van klanten en andere contacten. Paleis Soestdijk I Made by Holland gebruikt deze gegevens, gebaseerd op een wettelijke grondslag, voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten alsmede voor marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief. Paleis Soestdijk I Made by Holland verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van de nieuwsbrief, kunt u dit aangeven via de nieuwsbrief. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten en vragen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigingen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving of heeft u specifieke vragen, dan kunt u een email sturen aan privacy@mbegroep.nl.

Baarn, mei 2018
MeyerBergman Erfgoed Made by Holland BV/MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie BV